CHÍNH SÁCH ĐỔI TRẢ

Chúng tôi muốn bạn được vui vẻ khi nhận trà. Nếu không, chúng tôi sẽ xử lý khoản tiền hoàn lại (khoản tiền hoàn lại này sẽ trừ đi chi phí vận chuyển). Gửi lại mặt hàng chưa mở của bạn cho chúng tôi trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày giao hàng. Chi phí trả lại hàng sẽ do bạn tự chịu và hãy nhớ giữ lại hóa đơn của bạn để làm bằng chứng mua hàng. Sau khi chúng tôi nhận được sản phẩm trả lại của bạn, chúng tôi sẽ kiểm tra tình trạng của trà. Nếu chúng bị hư hỏng, chúng tôi có thể từ chối hoàn lại tiền.

Nếu bạn nhận được trà trong tình trạng bị hư hỏng, chúng tôi rất xin lỗi. Chúng tôi sẽ thay thế nó mà không mất thêm chi phí.

Làm cách nào để trả lại / đổi các mặt hàng từ đơn đặt hàng của tôi?

Vui lòng báo chúng tôi qua zalo, email theo đơn đặt hàng hoặc gọi số 0777 15 17 19