TẦM NHÌN

Sản phẩm thuận tự nhiên trà viên có trong mọi nhà của người dân Việt Nam.

Tham vọng sẽ đưa sản phẩm trà viên đến với người tiêu dùng toàn quốc và hướng tới xuất khẩu, nâng tầm sản phẩm Việt Nam

Với sự phát triển của những viên trà gừng mục tiêu của chúng tôi là trở thành cửa ngõ vào thế giới trà, tạo ra sự pha trộn đáng nhớ cho mọi người thưởng thức và khám phá.

SỨ MỆNH

“Gửi yêu thương trong từng viên trà” niềm tin yêu được Trà Đình Viên gửi vào trong từng viên trà của mình. Chúng tôi luôn tin rằng những viên trà tạo nên từ thảo mộc tự nhiên sẽ mang lại tác động tích cực đến sức khỏe cho mọi người.

“Uống trà là một nghi lễ vượt thời gian trong nhiều nền văn hóa