Trà Đình Viên mong muốn mang các giá trị của trà viên nén hoa thảo mộc Tea Hopes đến với người tiêu dùng toàn quốc, chính vì lý do đó chúng tôi luôn mở rộng hệ thống đại lý, nhà phân phối (NPP) trên toàn quốc, quý đối tác quan tâm, có cùng chí hướng, cùng chung đam mê lĩnh vực kinh doanh về trà, vui lòng liên lạc theo form của chúng tôi.